Struktura organizacyjna Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

 

Lp.

Doradcy metodycznego

Zakres nauczania

1.

Wojciech Andruszkiewicz

Matematyka

2.

Joanna Dronow

Język polski

4.

Agnieszka Jaroszewicz

Język polski

5.

Iwona Jóźwiak

Historia; Wiedza
o społeczeństwie

6.

Marlena Kowalska

Przyroda; Biologia

7.

Paweł Kowalski

Technika; Informatyka

8.

Julita Majewska

Matematyka; Fizyka

9.

Alicja Ostrowska

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna

10.

Bożena Szczurek

Religia rzymskokatolicka