bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw oraz przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego według kolejności zgłoszeń.

Korespondencję przychodzącą i wychodzącą sekretariat rejestruje w księdze kancelaryjnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a następnie przekazuje poszczególnym osobom funkcyjnym.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej – e-mail, lub pod numerem telefonicznym.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w ośrodku odpowiada dyrektor.

Informacje dotyczące załatwianych spraw można uzyskać:
- osobiście, w sekretariacie ośrodka, w godzinach 8:00-16:00
- telefonicznie, pod numerem 89 534 96 90
- mailowo: sekretariat@odn.olsztyn.pl

Sprawy załatwiać można:
- osobiście, w sekretariacie ośrodka
- za pomocą platformy ePUAP - epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PomocOpublikował: Karina Lelińska
Publikacja dnia: 13.02.2018
Podpisał: Karina Lelińska
Dokument z dnia: 13.05.2016
Dokument oglądany razy: 638